Løpeseddel side 1POLITISK STREIKFORBY BEMANNINGSBRANSJEN
Torsdag 26. august kl 14:00. Ta med faner og møt opp foran Stortinget.
Politiske appeller og kulturelle innslag.

Paneldebatt i Samfunnssalen
Etter streikemarkeringa inviterer vi til paneldebatt med Ap, SV, Sp og Rødt om hva partiene vil gjøre for å sikre et organisert arbeidsliv med faste ansettelser etter valget.

Enkel servering. Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass (ved sentrum scene) fra kl. 16:00.


Det er 850 meter å gå fra Stortinget til Samfunnsalen: https://goo.gl/maps/mChd5eN2htohJD5j6

Slå tilbake bemanningsbransjens undergraving av faste ansettelser
Bemanningsbransjen har i 20 år fått vokse på bekostning av faste ansettelser i en rekke bransjer. Dette har medført dramatisk svekket stillingsvern og kontroll
med arbeidstida, og har dermed satt hele arbeidslivsmodellen vår i fare.

I 2018 vedtok Stortinget nye regler for innleie, som verken bemanningsbransjen, arbeidsgiverorganisasjonene eller regjeringa ville ha. Allerede før de nye reglene trådte i kraft startet bemanningsbransjens omgåelser av loven, blant annet gjennom kontrakter med lave stillingsprosenter. Sommeren 2020 fikk Arbeidstilsynet myndighet til å kontrollere de nye reglene, men en gjennomgang av tilsynene i byggebransjen viser at lovendringene ikke har hatt effekt på bruken av innleid arbeidskraft.

Derfor krever vi forbud mot innleie fra bemanningsbyråer, og at vi begynner med byggeplassene i Oslo, Viken og Vestfold.

Løpeseddel:

Løpeseddel side 1Løpeseddel side 2