Stopp-bemanningsbransjenFaste jobber – slå tilbake bemanningsbransjens undergraving

Bemanningsbransjen har i 20 år stadig økt sin virksomhet, på bekostning av faste ansettelser i en rekke bransjer. Dette har endret arbeidslivet vårt dramatisk gjennom uthuling av selve fundamentet for et organisert arbeidsliv, som et reelt stillingsvern og kontroll med arbeidstiden, og har dermed satt hele arbeidslivsmodellen vår i fare.

 

 

Konsekvensene har vært:

 • Nedbygging av andelen faste ansatte i produksjonsbedriftene
 • Lavlønnskonkurranse og press på opparbeida rettigheter
 • Tap av reelt stillingsvern og svakere stilte arbeidstakere
 • Uthuling av arbeidstidsbestemmelsene og bortfall av normalarbeidsdagen
 • Synkende organisasjonsgrad
 • Svekket fagopplæring og rekruttering til bransjene
 • Synkende produktivitet
 • Sosial dumping

I 2017 og 2018 gjennomførte fagforeninger i byggebransjen politiske streiker hvor vi krevde forbud mot bemanningsbrasjen, som et strakstiltak i Oslofjordområdet.

I 2018 vedtok Stortinget nye reglene for inn- og utleie, som verken bemanningsbransjen, deres arbeidsgiverorganisasjoner eller statsminister Erna Solberg ville ha.

Allerede før ikrafttredelsen av de nye reglene startet bemanningsbransjens omgåelser av lovens intensjon, bl.a. med kontrakter med lave stillingsprosenter.

Sommeren 2020 fikk Arbeidstilsynet myndighet til å kontrollere de nye reglene for innleie og gi sanksjoner ved brudd. 

En gjennomgang gjort av Bygningsarbeidernes fagforening av Arbeidstilsynets tilsyn i byggebransjen sommeren 2020, viser at lovendringene ikke har hatt effekt på bruken av innleid arbeidskraft. Brudd på Arbeidsmiljøloven må møtes med helt andre konsekvenser enn det vi har sett til nå. Stansing av arbeid og straff som svir er nødvendig.

Bemanningsbransjen viser med egen opptreden at den ikke vil tilpasse seg et organisert arbeidsliv med partssamarbeid og faste ansettelser. Til tross for innstramminger og forsøk på regulering viser utviklingen at løsarbeiderregime fortsetter å fortrenge faste ansettelser.

Derfor krever vi forbud mot innleie fra bemanningsbyråer, og at vi begynner med byggeplassene i Oslo, Viken og Vestfold.

 

På bakgrunn av denne politiske plattformen oppfordrer:

 • Bygningsarbeidernes fagforening Fellesforbundet avd 600
 • Tømrer- og byggfagforeningen Fellesforbundet avd 601
 • Elektromontørenes forening Oslo og Akershus
 • Heismontørenes fagforening
 • I samarbeid med LO i Oslo

Til politisk streik torsdag 26.august kl 14 med fanemarkering utenfor Stortinget